Turvallisuus on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee yhä enemmän osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät esim. vartijoina monenlaisissa yrityksissä ja laitoksissa. Sinusta voi tulla hyvä turvallisuusalan ammattilainen, mikäli taustasi on kunnossa ja kykenet huomaavaiseen sekä luottamukselliseen asiakaspalveluun. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan pysyvää vartijaksi hyväksyntää.

Huom! Turvallisuusalan ammattitutkinto on astunut voimaan 1.8.2018 ja korvannut vartijan ammattitutkinnon.
Kenelle?

Vartioimisliikkeen vartijoiksi haluavat henkilöt, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) tai ennen 1.1.2017 voimaan tullutta lakimuutosta hyväksytysti suorittaneet Vartijan työn perusteet (40 h)-koulutuksen.


Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö

Vartijan toiminta ja tilannehallinta

Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta

Palo- ja pelastustoiminta

Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö

Ensiaputilanteet vartijan työssä

Kurssikoe

(Veloitus hylätyn kokeen uusimisesta on 50 €. Kokeen suoritusoikeus syntyy täytetystä läsnäolovelvoitteesta. Koe on suoritettava kuuden (6) kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Poissaolon korvaaminen on maksullista mikäli se ei tapahdu seuraavan Careeriassa järjestettävän koulutuksen yhteydessä).


Käytännön toteutus

Lähiopetusta 80 h

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 12 henkilöä.

Koulutus on valtionosuusrahoitteista koulutusta, joten opiskelumaksu 490 € koskee yksityishenkilöä. Mikäli koulutuksen maksajana on yritys, ota yhteyttä koulutuksen yhteyshenkilöön hintatarjouksen saamiseksi.


Koulutukseen hakeminen

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Suomenkielen taidon tulee olla vähintään tasoa B2.2.

Huom! Hakijan tulee esittää oppilaitokselle koulutuksen ensimmäisenä päivänä kopio Väliaikaisen vartijan koulutus -koulutuksen tai Vartijan työn perusteet -koulutuksen todistuksesta.

Koulutuksen tiedot

21.09.2020 - 02.10.2020

Viimeinen hakupäivä 13.09.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 490 EUR

   Print

Hae koulutukseen