Kenelle?

Turvallisuusvalvojan koulutus sopii sinulle, joka toimit yrityksen tai laitoksen turvallisuudesta vastaavana henkilönä, suojelujohtajana tai turvallisuuspäällikkönä tai aiot hakeutua kyseisiin tehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää turvallisuusalan osaamistasi niin, että voit toimia turvallisuusalan esimiestehtävissä tai esimerkiksi vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä mielellään turvallisuusalan koulutusta ja kokemusta omaava henkilö. Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa.


Koulutuksen sisältö
  • Turvallisuuslainsäädäntö
  • Turvallisuussuunnittelu
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Käytännön toteutus

Koulutus on ilta- ja monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopintoja on noin 2-4 iltana kuukaudessa lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Mikäli olet aloittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittamisen ennen 1.6.2017 ja suorittaminen on kesken, tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa vanhojen tutkinnon perusteiden (21/011/2003) mukaisesti 31.5.2020 mennessä. Jos olet uusi tutkinnon suorittaja, tutkinto toteutetaan uusien tutkinnon perusteiden (OPH-2656-2017) mukaisesti.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku, joten pääset mukaan milloin vain! Seuraava osio, johon ehdit joustavasti mukaan on Turvallisuussuunnittelu. Aloitus 11.11.2020.

Erikoisammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 € (edellytyksenä vähintään 5 vuoden työhistoria). Lisätietoa osoitteesta: www.tyollisyysrahasto.fi

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 550 EUR

   Print

Hae koulutukseen