Työnohjaajakoulutus

Työnohjaaja

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia työnohjaajana. Työnohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia hallinnon ja asiakastyön henkilöstön yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana.

Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n työnohjauskoulutuskriteerit ja mahdollistaa yhdistyksen jäsenyyden sekä STOry -nimikkeen käyttöoikeuden hakemisen.
Kenelle?

Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla työskentelevät, jotka haluavat toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60osp. Koulutus muodostuu teoreettisesta, kokemuksellisesta ja itsenäisestä opiskelusta sekä vertaisryhmissä toteutettavista suullisista ja kirjallisista tehtävistä. Koulutukseen sisältyy työnohjaajana toimimista sekä yksilö- ja pienryhmissä tapahtuvaa työnohjausta.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

  • Teoreettinen ja kokemuksellinen oppiminen
  • Työnohjauksen määrittely ja muodot
  • Työnohjattavan persoonalliset ja sosiaaliset tarpeet sekä toiminta
  • Työnohjauksen arvo- ja etiikkaperusta
  • Työnohjaajana toimiminen ja jaksaminen
  • Työnohjaussuhde ja -prosessi
  • Työnohjauksen menetelmät
  • Työnohjauksen toimintaympäristö

Käytännön toteutus

Asiantuntijakouluttajina toimivat työnohjaaja ja kouluttaja Jukka Pyhäjoki sekä STOry-työnohjaajat, mentaalivalmentaja ja organisaatiokouluttaja Matti Alpola, psykoterapeutti kouluttaja VTM Leif Berg, organisaatiokonsultti ja psykoterapeutti Lauri Heikkilä, erikoistutkija ja kehittäjä, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja VTT Outi Hietala, työnohjaaja ja kouluttaja VTM Jaana Kauppinen, työnohjaaja ja kouluttaja Ari Terävä, kouluttaja, kehittämiskoordinaattori sekä palveluohjaaja ja perheterapeutti VTL Sauli Suominen.

LÄHIOPISKELU: Lähiopiskelu sisältää 26 lähiopetuspäivää 1-2 lähiopetuspäivän kokonaisuuksina 1-2 kuukauden välein. Etäjakso sisältää välitehtäviä sekä opetusosion valmistelua vertaisryhmän kanssa. Lähiopiskelun laajuus on 258 tuntia.

VERTAISRYHMÄTYÖSKENTELY: Vertaisryhmätyöskentely toteutuu koko koulutuksen ajan. Vertaisryhmien tehtävänä on tukea opiskelijoiden teoreettista opiskelua ja työnohjaajaksi kasvamista. Vertaisryhmät valmistelevat yhden opetusosion lähiopiskelujaksojen teemoihin liittyen.

TYÖNOHJAUSHARJOITTELU: Työnohjausharjoittelu alkaa välittömästi ensimmäisen teoriajakson jälkeen. Työnohjausharjoitteluun kuuluu esim. pariohjauksena tapahtuvaa sopimuksella vahvistettu työnohjaus lähiopetuspäivien välijaksolla. Opiskelijoiden työnohjausharjoittelu toteutetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena sekä sen vertais- ja ohjausreflektointi. Opiskelijat hankkivat ohjattavat henkilöt/ryhmät itse. Työnohjausharjoittelun laajuus 80 tuntia.

KOULUTUSTYÖNOHJAUS: Lähipäivien yhteydessä toteutetaan ammattityönohjaajan toimesta koulutustyönohjaus opiskelijoille (työnohjauksen työnohjaus) toteutetaan kahdessa ohjausryhmässä. Koulutustyönohjaus toteutetaan pienryhmissä. Koulutustyönohjauksen laajuus on 50 tuntia.

OHJATTU ETÄOPISKELU: Etäopiskeluun sisältyy sekä kirjallisia että toiminnallisia välitehtäviä, joihin valmistaudutaan annetun kirjallisuuden perusteella. Ohjattuun etäopiskeluun sisältyy myös portfolio, johon sisältyy oppimispäiväkirja. Portfolion tarkoituksena on kuvata opiskelijan omaa kasvua työnohjaajaksi reflektoinnin kautta. Portfoliotyöskentelyyn on varattu henkilökohtaista ohjausaikaa. Koulutuksessa tuotetaan kirjallinen lopputyö, mikä tukee opiskelijan oman käyttöteorian hahmottumista.

Koulutuksen kokonaishinta on 2860€. Koulutuksen voi maksaa kolmessa erässä (954€, 953€ ja 953€).


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta.

Hakijat kutsutaan pääsykokeisiin hakemuksen perusteella. Perustele huolellisesti, miksi haluat kouluttautua työnohjaajaksi. Soveltuvuus opiskeluun ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Pääsykokeisiin lähetetään kutsu viikolla 12.

Pääsykoepäivämäärät 3.4.-4.4.2019, pääsykokeet ovat yksipäiväiset.

Ryhmän ensimmäiset kontaktipäivät ovat 28.-29.8.2019

Koulutuksen kontaktipäivät järjestetään Porvoossa

Koulutuksen alustava aikataulu: 28.8.2019 29.8.2019 25.9.2019 26.9.2019 23.10.2019 27.11.2019 11.12.2019 22.1.2020 23.1.2020 26.2.2020 17.3.2020 18.3.2020 22.4.2020 13.5.2020 10.6.2020 26.8.2020 27.8.2020 16.9.2020 28.10.2020 18.11.2020 19.11.2020 9.12.2020 20.1.2021 21.1.2021 17.2.2021 17.3.2021 14.4.2021 9.6.2021 25.8.2021 26.8.2021 8.9.2021

Koulutuksen tiedot

28.08.2019 - 08.09.2021

Viimeinen hakupäivä 15.03.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

Opiskelijamaksu: 2860 EUR

   Print

Hae koulutukseen