Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

Väliaikaisen vartijan koulutus

Edupoli koulutukset

Turvallisuus on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee yhä enemmän osaajia. Alan ammattilaiset työskentelevät esim. vartijoina monenlaisissa yrityksissä ja laitoksissa. Sinusta voi tulla hyvä turvallisuusalan ammattilainen, mikäli taustasi on kunnossa ja kykenet huomaavaiseen sekä luottamukselliseen asiakaspalveluun. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan väliaikaista vartijaksi hyväksyntää 4 kk ajaksi.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu vartioimisliikkeiden väliaikaisiksi vartijoiksi haluaville henkilöille.


Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan lainsäädäntö

Oikeuttamisperusteet

Vartijan toiminta ja toimivaltuudet

Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta

Poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät

Ennaltaehkäisy ja vartija toiminta vahinkotilanteissa

Työturvallisuus

Hätäensiapu

Voimankäytön teoria

Kurssikoe

(Veloitus hylätyn kokeen uusimisesta on 50 €. Kokeen suoritusoikeus syntyy täytetystä läsnäolovelvoitteesta. Koe on suoritettava kuuden (6) kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Poissaolon korvaaminen on maksullista mikäli se ei tapahdu seuraavan Careeriassa järjestettävän koulutuksen yhteydessä).


Käytännön toteutus

Lähiopetusta 40 h

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 12 henkilöä.


Koulutukseen hakeminen

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva. Suomenkielen taidon tulee olla vähintään tasoa B2.2.

Koulutuksen tiedot

31.08.2020 - 04.09.2020

Viimeinen hakupäivä 23.08.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 350 EUR

   Print

Hae koulutukseen