Perehdyttäminen ja työnopastaminen välityömarkkinoiden esimiestyössä

Koulutus välityömarkkinoiden esimiehille ja työn ohjaajille Välityömarkkinoilla toimivissa organisaatioissa työntekijät vaihtuvat usein ja uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen ovat suuri osa arkityötä. Uusien työntekijöiden koulutus- ja työhistoria, sekä joskus haasteellisetkin elämäntilanteet tuovat lisähaastetta työn ohjaamiseen. Valmentavan ohjaajan koulutus antaa eväitä oman työn tekemiseen ja luo uutta osaamista työntekijän ohjaamiseen paitsi nykyiseen työtehtävään, myös työntekijän jatkopolkujen avaamiseen. Koulutus soveltuu työpaja- ja tukityöpaikkojen ohjaus- ja työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille. Kokeneet konkarit hankkivat koulutuksen aikana vahvistusta osaamiseensa. Uudet esimiehet, valmentajat, työpaikkakouluttajat ja työpaikkaohjaajat hankkivat tietoja ja taitoja, joiden avulla oma rooli ja osaaminen ohjaustyössä vahvistuu.
Kenelle?

Välityömarkkinoilla toimivien ohjaajien ja esimiesten valmennus-, perehdytys- ja ohjaustaitoja vahvistava koulutus.


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät, toteutus ja sisällöt

  • 11.2. klo 12-15 Lähikoulutuspäivä, aloitus ja orientaatio
  • 10.3. klo 13-15 Skype / Työhön opastaminen ja perehdyttäminen
  • 24.3. klo 13-15 Skype / Osaamisen kehittymisen ohjaaminen, ohjaus tutkintosuoritukseen
  • 7.4. klo 13-15 Skype / Erilaisten oppijoiden ohjaaminen
  • 21.4.klo 13-15 Skype / Perehdytettävän osaamisen kehittyminen ja arviointi
  • 5.5. klo 13-15 Skype / Oman työn kehittäminen, ohjaus arviointikeskusteluihin
  • 22.5. klo 13 –15 Careeria / Koulutuksen päätös ja palautteet, Vantaan toimipiste, Virnatie 5 A

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin hybridikoulutuksena. Hyödynnämme Moodle- verkko-oppimisympäristöä, Skypeyhteyksiä, lähitapaamisia ja työpaikalla tapahtuvia ohjaus- ja valmennuskäyntejä. Kouluttajamme vierailee työpaikalla, auttaa ja ohjaa koulutuksessa hankitun osaamisen viemisessä arkityöhön. Osallistujat suorittavat Liiketoiminnan ammattitutkinnon osan (Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp), viralliseksi merkiksi ammatillisesta osaamisesta valmentavassa ohjaustyössä.

Opiskelumaksu

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton oppisopimuskoulutus. Mikäli nykyinen työtilanteesi ei mahdollista oppisopimuskoulutusta voit osallistua koulutukseen omaehtoisena opiskelija, tällöin opiskelijamaksu on 450 euroa.

Mikäli sinua kiinnostaa koulutuksen sisältö, mutta et halua suorittaa osatutkintoa, opiskelumaksu on 750 euroa.


Koulutukseen hakeminen

Hae mukaan hakulomakkeella. Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton, osatutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus. Opiskelija voi halutessaan jatkaa oppisopimusopintojaan esimerkiksi Liiketalouden tai Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Koulutuksen tiedot

11.02.2020 - 15.05.2020

Viimeinen hakupäivä 28.01.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen