Perehdyttäminen ja työnopastaminen välityömarkkinoiden esimiestyössä

Koulutus välityömarkkinoiden esimiehille ja työn ohjaajille.

Välityömarkkinoilla toimivissa organisaatioissa työntekijät vaihtuvat usein ja uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen ovat suuri osa arkityötä. Uusien työntekijöiden koulutus- ja työhistoria, sekä joskus haasteellisetkin elämäntilanteet tuovat lisähaastetta työn ohjaamiseen.

Valmentavan ohjaajan koulutus antaa eväitä oman työn tekemiseen ja luo uutta osaamista työntekijän ohjaamiseen paitsi nykyiseen työtehtävään, myös työntekijän jatkopolkujen avaamiseen. Koulutus soveltuu työpaja- ja tukityöpaikkojen ohjaus- ja työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille. Kokeneet konkarit hankkivat koulutuksen aikana vahvistusta osaamiseensa. Uudet esimiehet, valmentajat, työpaikkakouluttajat ja työpaikkaohjaajat hankkivat tietoja ja taitoja, joiden avulla oma rooli ja osaaminen ohjaustyössä vahvistuu.
Kenelle?

Välityömarkkinoilla toimivien ohjaajien ja esimiesten valmennus-, perehdytys- ja ohjaustaitoja vahvistava koulutus.


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät, toteutus ja sisällöt

  • 26.10.2020 klo 12-15:30, lähitapaaminen Tikkurilassa: Aloitus ja orientaatio
  • 10.11.2020 klo 13-16, verkkokoulutus Teams-yhteydellä: Suunnitelmallinen perehdyttäminen
  • 24.11.2020 klo 13-16, verkkokoulutus Teams-yhteydellä: Osaamisen kehittymisen ohjaaminen
  • 8.12.2020 klo 13-16, verkkokoulutus Teams-yhteydellä: Monipuoliset ohjausmenetelmät
  • 7.1.2021 klo 13-16, verkkokoulutus Teams-yhteydellä: Osaamisen kehittämissuunnitelma
  • 19.1. klo 13-16, verkkokoulutus Teams-yhteydellä: Perehdyttäjänä kehittyminen
  • 19.2. klo 12-15, verkkotapaaminen Teams-yhteydellä: Koulutuksen päätös

Käytännön toteutus

Aloituspäivää lukuunottamatta luennot tapahtuvat verkossa. Hyödynnämme Moodle- verkko-oppimisympäristöä, Teamsyhteyksiä, lähitapaamisia ja työpaikalla tapahtuvia ohjaus- ja valmennuskäyntejä. Kouluttajamme vierailee työpaikalla, auttaa ja ohjaa koulutuksessa hankitun osaamisen viemisessä arkityöhön. Osallistujat suorittavat Liiketoiminnan ammattitutkinnon osan (Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp), viralliseksi merkiksi ammatillisesta osaamisesta valmentavassa ohjaustyössä.

Opiskelumaksu

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton oppisopimuskoulutus. Mikäli nykyinen työtilanteesi ei mahdollista oppisopimuskoulutusta voit osallistua koulutukseen omaehtoisena opiskelijana.


Koulutukseen hakeminen

Hae mukaan hakulomakkeella. Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton, osatutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus. Opiskelija voi halutessaan jatkaa oppisopimusopintojaan esimerkiksi Liiketoiminnan tai Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Koulutuksen tiedot

26.10.2020 - 19.02.2021

Viimeinen hakupäivä 30.09.2020

Verkko

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen