Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa sinulle vankan vanhustyön asiantuntijan ammattitaidon. Perehdyt ikääntyneiden palvelutarpeiden arviointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan muistioireisen asiakkaan kohtaamista ja hänen toimintakykynsä tukemista. Saat työkaluja ikääntyneiden ohjaukseen, neuvotaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia työpaikkasi muistiasiantuntijana tai muistihoitajana. Tarvittaessa voit suorittaa koko tutkinnon sijaan vain yhden tutkinnon osan, esim. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (Muistihoitaja).
Kenelle?

Koulutus on suunnattu kokeneelle sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen suorittaneelle. Edellytyksenä on että työskentelet sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.


Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp

 • Vanhustyön säädökset, määräykset ja ohjeet
 • Tiimivastaavana toimiminen
 • Vanhustyössä tarvittavan ammattitaidon arvioiminen
 • Vanhustyön laadun kehittäminen

Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp

 • Vanhustyön eettiset periaatteet
 • Toiminta vanhustyön asiakaspalvelutilanteissa
 • Ikääntyneen omaishoitajan ja lähiyhteisön tukeminen
 • Vanhustyön yhteistyöverkostoissa toimiminen
 • Vanhustyön monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimiminen

Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

 • Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Ikääntyneiden palveluja ohjaavat säädökset ja ohjeet
 • Ikääntyneen palvelutarpeen arvioiminen
 • Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
 • Terveellisen ravitsemuksen toteuttaminen
 • Ikääntyneen sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja mielenterveyden tukeminen
 • Kognitiivisten toimintojen ja henkisen toimintakyvyn tukeminen
 • Ikääntyneen sukupuolisuuden tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp

 • Sairaan ikääntyneen tukeminen
 • Sairaan ikääntyneen hoitotyö ja sairauksien hoito
 • Sairaan ikääntyneen hyvinvoinnin edistäminen
 • Turvallinen lääkehoito
 • Mielenterveysoireisen ja päihdeongelmaisen ikääntyneen tukeminen
 • Ikääntyneen saattohoito

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp

 • Muistioireisia koskevat suositukset ja eettiset periaatteet
 • Muistiasiantuntijana toimiminen
 • Muistioireisen vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn tukeminen
 • Muistioireisten palvelujen kehittäminen

Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp

 • Kuolevan hoitoon liittyvät säädökset ja suositukset
 • Kuolevan hoidon asiantuntijana toimiminen
 • Kuolevan omaisten ja läheisten tukeminen
 • Kuolevan hoidon toteuttaminen

Käytännön toteutus

Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa klo 9-15. Lisäksi on verkkoluentoja, pienryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja omalle työpaikalle toteutettava kehittämistehtävä. Työelämässä oppiminen ja näytöt tehdään käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Lähipäiviä ei ole 19.6.-16.8.2020 välisenä aikana.

Omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 450 euroa (koko tutkinto). Jos haluat suorittaa vain yhden tutkinnon osan, hinta on 120 euroa. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli keskeytät opintosi. Oppisopimuskoulutus on maksuton.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeutuessa sinulla pitää olla koulutukseen sopiva työpaikka sosiaali-, terveys- tai kuntoutusyksikössä. Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo

Koulutuksen tiedot

09.10.2020 - 07.10.2021

Viimeinen hakupäivä 27.09.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen