Vanhustyön erikoisammattitutkinto, työvoimakoulutus

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Oletko miettinyt paluuta takaisin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin ja sinua kiinnostaa erityisesti työ ikääntyneiden parissa? Olet suorittanut sote-alan tutkinnon ja työkokemustakin löytyy mutta osaaminen on vanhentunut kun olet ollut pitkään poissa alan töistä.

Suorittamalla vanhustyön erikoisammattitutkinnon päivität alalla tarvittavan osaamisen ajan tasalle. Lisäksi saat valmiudet sekä erityisosaamista toimia erilaisissa julkisen, yksityisen ja yhdistysten toiminta-ympäristöissä ikääntyneiden palveluissa mm. palveluneuvojana, -ohjaajana tai muistihoitajana.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työttömille sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille ( lähihoitaja, perushoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai sosionomi ) ja alalle soveltuville sekä motivoituneille henkilöille. Koulutukseen osallistuvalla on oltava vähintään (B2.2) suomen kielen taito.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on päivittää alalla tarvittava ammattitaito ja työllistyä vanhustyöhön erilaisiin työtehtäviin.

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp

 • Muistioireisia koskevat suositukset ja eettiset periaatteet
 • Muistiasiantuntijana toimiminen
 • Muistioireisen vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn tukeminen
 • Muistioireisten palvelujen kehittäminen
 • Saattohoito

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp

 • Vanhustyön säädökset, määräykset ja ohjeet
 • Tiimivastaavana toimiminen
 • Vanhustyössä tarvittavan ammattitaidon arvioiminen
 • Vanhustyön laadun kehittäminen

Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp

 • Asiakaspalvelutilanteet
 • Omaishoitajan tukeminen
 • Yhteistyöverkostoissa toimiminen
 • Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimiminen

Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Ikääntyneen palvelutarpeen arvioiminen
 • Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
 • Ravitsemus ja lääkehoito
 • Sosiaalinen hyvinvointi, elämänhallinta ja mielenterveys
 • Kognitiivisten toimintojen, henkisen toimintakyvyn ja sukupuolisuuden tukeminen

Käytännön toteutus

Koulutus järjestetään Herttoniemen toimipisteessä Helsingissä, Lämmittäjänkatu 2 A. Koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta. Työelämässä oppimista on huomattava osa koulutuksesta ja näytöt tehdään erilaisissa ikääntyneiden palveluissa. Lähiopetus järjestetään arkisin klo 9–15 ja verkko-opetus klo 17-19.

Loma: 12.-16.10.2020, 23.12.2020-6.1.2021, 22.-26.2.2021,1.-30.7.2021


Koulutukseen hakeminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 693764 tai koulutuksen nimi. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, hakemus on vahvistettava TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Haku päättyy 13.9.2020 Perustele hakemukseesi huolella miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan terveydentilasi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Haastattelut järjestetään 2.10.2020 Herttoniemen toimipisteessä, osoitteessa Lämmittäjänkatu 2 A, 00880 Helsinki. Valintakokeiden perusteella koulutukseen valitaan 20 henkilöä.

Koulutuksen tiedot

09.10.2020 - 07.10.2021

Viimeinen hakupäivä 13.09.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen