Ympäristövastaavan koulutus, osatutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristö

Koulutus lisää opiskelijan omaa ja työpaikan tietoisuutta ympäristöhuollosta, kierrätyksestä ja ekoasioista.

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi erilaisten työpaikkojen ympäristövastaaville ja ympäristötietoa työssä tarvitseville sekä työpaikan ympäristöasioiden kehittämiseen.
Kenelle?

Koulutus sopii kaikille kierrätyksestä ja ympäristöasioiden edistämisestä kiinnostuneille. Koulutus lisää opiskelijan ja työpaikan tietoisuutta ympäristöasioista ja edistää organisaation ympäristötyötä. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa.

Koulutuksen myötä saa hyvän mahdollisuuden koko organisaation jätehuollon kehittämiseen ja Ympäristöalan ammattitutkinnosta kahden tutkinnon osan suorittamiseen.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja silloin se on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Koulutuksen voi suorittaa myös omaehtoisena lisäkoulutuksena, jolloin hinta on 200€.


Koulutuksen sisältö

Ympäristöhuollon työtehtävissä toimiminen 50 osp

• Kestävä kehitys ja toimintajärjestelmä

• Työsuojelu, vaaratilanteet ja turvallisuus

• Viestintä ja asiakaspalvelu

• Työilmapiiri ja työn kehittämistarpeet

• Ympäristö- ja elinkaarivaikutukset

• Materiaali- ja energiatehokkuus

Ympäristövastaavana toimiminen 50 osp

• Jätemateriaalit, kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuudet

• Keräysvälineet, -kalusto ja kuljetusjärjestelmät

• Lait ja määräykset sekä kiertotalous

• Ympäristökartoituksen käytännöt

• Kehittämissuunnitelman periaatteet

• Ympäristötyön organisointi ja elinkaarinäkökulma suunnitelmassa

• Opastus ja perehdytys organisaatiossa

Opiskelijat voivat suorittaa uusien 1.1.2019 voimaan tulevien ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti ammattitutkinnon osat. Uusissa tutkintoperusteissa on ympäristöalan työtehtävissä toimiminen laajuudeltaan 50 osaamispistettä (osp) ja ympäristövastaavana toimiminen laajuudeltaan 50 osp.


Käytännön toteutus

Koulutusaika: 4.2.2019 - 30.11.2019

Lähipäivät kevätlukukaudella 2019: 14.2., 7.3., 11.4., 9.5., 6.6. Syksyn lähiopetuspäivät varmistuvat kesään 2019 mennessä.

Lähipäivät ovat noin kerran kuukaudessa klo 9.00 – 15.00. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää verkossa tapahtuvaa opetusta.


Koulutukseen hakeminen

Koulutuksen tiedot

04.02.2019 - 30.11.2019

Viimeinen hakupäivä 16.01.2019

Vantaa Virnatie 5 A

oppisopimuskoulutus

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen