Edupoli koulutukset
Valtioneuvoston antamien ohjeitten ja Suomessa vallitsevan virustilanteen vuoksi 28.5.2020 järjestettäväksi tarkoitettua tutkintotilaisuutta siirretään syksyyn. Uusi päiväys on 24.9.2020. Sähköpätevyys 2 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Pätevyys haetaan Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:lta ja siihen liittyy riittävä työkokemusvaatimus.

Käytännön toteutus

Tutkintopäivä TORSTAI 24.9.2020: • S2 tutkintotilaisuus klo 12 - 15 (paikalla klo 11.30 mennessä, voi tulla jo klo 8.30 alkaen)

Tutkintotilaisuus

Tutkintotilaisuus on Tukesin määräämänä ajankohtana torstaina 24.9.2020 klo 12 – 15. Paikalla tulee olla klo 11.30. Klo 12 jälkeen ei ole mahdollisuutta enää osallistua. Tutkintotilaisuudet pidetään Careerian tiloissa Virnatie 5, Vantaan Tikkurilassa. Tutkintokieli on suomi. Tutkintoaikaan on mahdollista saada tunnin lisäaika, mikäli tutkinnon suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai tutkinnon suorittajalla on todettu lukihäiriö.

Oma tutkintomateriaali mukaan!

S2 tutkinto 200 € (sis. alv 24 %) (veroton hinta 161,30€)


Koulutuksen sisältö

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Standardit

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 2015 + A1 2018 ähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot#sahkoturvallisuustutkinto-2&nbsp


Koulutuksen tiedot

24.09.2020 (klo 12.00 - 15.00)

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.09.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Osallistumismaksu: 200 EUR sis. ALV 24%

(161,29 EUR ALV 0%)

   Print


Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu
Ilmoittaudu tästä, jos maksat kurssin itse.
Ilmoita useita
Ilmoittautumislinkki yrityksille ja organisaatioille.

Kysy lisää

Matti Karmaa

0400 360 262

matti.karmaa@careeria.fi