Valtioneuvoston antamien ohjeitten ja Suomessa vallitsevan virustilanteen vuoksi 28.5.2020 järjestettäväksi tarkoitettua tutkintotilaisuutta siirretään syksyyn. Uusi päiväys on 24.9.2020. Sähköpätevyys 3 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 kV vaihtojännitteiseen tai 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tai sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Pätevyys haetaan Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:lta ja siihen liittyy riittävä työkokemusvaatimus.

Käytännön toteutus

Tutkintopäivä TORSTAI 24.9.2020: • S3 tutkintotilaisuus klo 12 - 15 (paikalla klo 11.30 mennessä, voi tulla jo klo 8.30 alkaen)

Tutkintotilaisuus

Tutkintotilaisuus on Tukesin määräämänä ajankohtana torstaina 24.9.2020 klo 12 – 15. Paikalla tulee olla klo 11.30. Klo 12 jälkeen ei ole mahdollisuutta enää osallistua. Tutkintotilaisuudet pidetään Careerian tiloissa Virnatie 5, Vantaan Tikkurilassa. Tutkintokieli on suomi. Tutkintoaikaan on mahdollista saada tunnin lisäaika, mikäli tutkinnon suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai tutkinnon suorittajalla on todettu lukihäiriö.

Oma tutkintomateriaali mukaan!

S3 tutkinto 200 € (sis. alv 24 %) (veroton hinta 161,30€)


Koulutuksen sisältö

Sähköturvallisuustutkinto 3:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Standardit

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset (2017)

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

4 SUOJAUSMENETELMÄT, luvut 41-43

5 SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN, luvut 51-54

5-55 MUUT SÄHKÖLAITTEET, luvut 551 ja 559

6 TARKASTUKSET

7 ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET, luvut 704, 771, 713 ja 740

8 ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET, luvut 802-804 ja 813

SFS 6002 2015 + A1 2018 sähkötyöturvallisuus

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

https://tukes.fi/asiointi/ilmoittaudu-tutkintoon-tai-tenttiin/sahkoturvallisuustutkinnot#sahkoturvallisuustutkinto-3&nbsp


Koulutuksen tiedot

24.09.2020 (klo 12.00 - 15.00)

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.09.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Osallistumismaksu: 200 EUR sis. ALV 24%

(161,29 EUR ALV 0%)

   Print


Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu
Ilmoittaudu tästä, jos maksat kurssin itse.
Ilmoita useita
Ilmoittautumislinkki yrityksille ja organisaatioille.

Kysy lisää

Matti Karmaa

0400 360 262

matti.karmaa@careeria.fi