Sähkö- ja automaatiotekniikka
Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus tulee olla voimassa kaikilla sähkötöitä tekevillä. Työnantajan on huolehdittava, että koulutuksessa annetut tiedot pysyvät ajan tasalla. Koulutus tulee uusia aina viimeistään viiden vuoden kuluttua. Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset.

Käytännön toteutus

Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI ry:n sähköturvallisuuskortin.

Ota kuvallinen henkilöllisyystodistus ja veronumero mukaan.


Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.


Koulutuksen sisältö
  • Sähkön vaarat ja sähköiskulta suojautuminen
  • Sähköturvallisuuslaki, asetukset ja standardin SFS 6002 asema
  • Turvallinen toiminta
  • Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  • Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  • Työskentely jännitteettömänä
  • Jännitetyö
  • Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
  • Kunnossapitokäytännöt
  • Koe

Useita kursseja, valitse:


  06.04.2020                               Vantaa

  11.05.2020                               Vantaa

Kysy lisää

Marika Lindfors

040 867 8049

Marika.Lindfors@careeria.fi

Matti Karmaa

0400 360 262

matti.karmaa@careeria.fi