Opiskelijalle - Careeria

Opiskelijalle

Careeriassa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamistasi. Opintojesi lähtökohtana on aina sinun tilanteesi ja tarpeesi. Voit hyödyntää opinnoissasi jo olemassa olevaa osaamistasi, eli opiskelet henkilökohtaisen suunnitelman mukaan vain niitä asioita, joita et vielä hallitse. Tavoitettasi kohti etenet opettajasi tuella. Hän on Careeriassa sinua varten ja häneltä saat neuvoja, tukea ja ohjausta opiskelusi eri vaiheissa.

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin, ja niistä puhutaan usein nimellä vos-koulutus.

Koulutuksen järjestäjä valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Perustutkintokoulutus on pääsääntöisesti opiskelijalle maksutonta. Lisäkoulutuksessa opiskelija maksaa kohtuullisen opiskelumaksun. Sen lisäksi hänelle voi tulla myös kustannuksia oppimateriaaleista, työvaatteista ja työvälineistä. 

Päätoimisesti omaehtoisessa koulutuksessa opiskeleva voi saada Kelan maksamaa opintotukea tai muuta tukea opintojen rahoittamiseksi. Lue lisää opintojen rahoittamisesta Kelan sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen kautta voi kehittää osaamista joustavasti ja käytännönläheisesti. Oppisopimuskoulutus sopii kaikille yli 15-vuotiaille, ja opiskelun voi aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Opiskelijalla tulee olla oppisopimusopiskeluun soveltuva työpaikka, sillä sekä opiskelu että tutkinnon suorittaminen tapahtuvat pääasiallisesti työtä tehden. Työpaikkaohjaaja ohjaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja toimii opiskelijan tukihenkilönä opintojen aikana. Oppisopimusopiskeluun kuuluu myös tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa. Opintojen ja tutkinnon suorittamisen suunnittelu lähtee opiskelijan ja työnantajan tarpeista – koulutuksella vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Oppisopimuskoulutuksen kautta

  • voit täydentää osaamistasi tai hankkia uuden ammatin
  • voit opiskella ja suorittaa tutkinnon työtä tehden
  • valittavana on kaikki Suomessa järjestettävät ammatilliset tutkinnot
  • voi aloittaa milloin vain
  • oppisopimus sopii kaikenikäisille
  • työnantaja ja opiskelija solmivat työsopimus- ja koulutussuhteen
  • työnantajalla mahdollisuus kehittää joko omaa tai oman henkilöstön osaamist

Yhteystiedot ja oppisopimuskoulutukseen hakeminen täältä.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön työllistymismahdollisuuksia. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös valmentavaa koulutusta, jossa on tavoitteena sopivan koulutus- tai työpaikan löytäminen. Myös jatko- ja täydennyskoulutusta on tarjolla. 

Koulutuksiin haetaan netissä www.te-palvelut.fi tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. TE-toimisto valitsee opiskelijat koulutukseen. Lue lisää työvoimakoulutuksesta.