Ammattikorkeakouluopinnot osana ammatillista tutkintoa

Ammatilliseen perustutkintoon on mahdollista sisällyttää ammattikorkeakouluopintoja. Väyläopinnot ovat ammatillisten opintojen aikana oppilaitosyhteistyönä tarjottavia amk-opintoja.

Väyläopintoja Careerian opiskelijoille tarjoavat