Väyläopinnot - Careeria

Ammattikorkeakouluopinnot osana ammatillista tutkintoa

Ammatilliseen perustutkintoon on mahdollista sisällyttää ammattikorkeakouluopintoja. Väyläopinnot ovat ammatillisten opintojen aikana oppilaitosyhteistyönä tarjottavia amk-opintoja.

HAAGA-HELIAN VÄYLÄOPINTOPILOTTI LIIKETOIMINNAN- JA MATKAILUN PERUSTUTKINNON OPISKELIJOILLE

Väyläopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina (lähi-/iltaopetusta ja verkko-opintoja). Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä Haaga-Heliassa, josta hänelle hyväksiluetaan 15 osaamispistettä ammatillisia opintoja Careeriassa. Opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Ensimmäinen moduuli on ”Akateemiset viestintä- ja oppimistaidot. ” Pilotti alkaa tammikuussa 2020.

Ilmoittautuminen Haaga-Helian väyläopintoihin >

Ilmoittautumislomakkeesta löytyy vaihtoehto ”Porvoo: Väyläopinnot, Careeria”, mikä tulee valita. Ilmoittautuminen on auki 26.1. 2020 saakka.

LAUREAN MONIPUOLISET VERKKO-OPINNOT

Laurean digitaaliset verkko-opinnot ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia. Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä Laureassa, josta hänelle hyväksiluetaan 15 osaamispistettä ammatillisia opintoja Careeriassa. Väyläopintoja on tarjolla seuraavista koulutuksista: fysioterapeutti, kauneudenhoitoala, liiketalous, matkailu- ja palveluliiketoiminta, rikosseuraamusala, sairaanhoitajakoulutus, sosionomikoulutus, terveydenhoitajakoulutus, tietojenkäsittely, turvallisuus ja riskienhallinta. Opiskelija maksaa opintojen alussa 150 € ja saa valmistuessaan ja väyläopinnot suoritettuaan saman suuruisen stipendin.

HAMK, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU- SUJUVA SIIRTYMÄ AMMATTIKORKEAKOULUUN

HAMK:n Nopsa-hankkeella alkaneet väyläopinnot on suunniteltu tekniikan alan opiskelijoille. Ne ovat maksuttomia. Opiskelija opiskelee 30 osaamipistettä, joka sisällytetään ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin (valinnaiset ytot). Tämä mahdollistaa suoran väylän AMK-opintoihin ammatillisen toisen asteen
jälkeen. Opiskeluaika HAMK väylässä on 2-3 vuotta. Opinnot ovat verkko-opintoja.