Kansainvälisyys

Careeriassa opiskellaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja opiskelijat edustavat useaa eri kansallisuutta. Careeriassa kansainvälistytään niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vastaanotamme paljon kansainvälisiä vieraita, teemme yhteistyötä opiskelija- ja opettajavaihdossa, ja projektit vievät opiskelijoita ulkomaille.

Kansainvälinen polku/opiskelijoiden kansainväliset jaksot

Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille vaihtojaksolle. Opiskelijaliikkuvuusjaksoon on mahdollista saada taloudellista tukea Euroopan Unionin rahoittamista Erasmus+ -hankkeista tai Opetushallituksen rahoittamista verkostoista. Mikäli matka suuntautuu kohteeseen, jota yllämainitut rahoitusvaihtoehdot eivät koske, on opiskelijan mahdollista saada Careerian kansainvälisyysstipendi. Lisäksi opiskelijat saavat valmennusta ennen ulkomaanjakson alkua.

Opiskelijoiden ulkomaan jaksoja toteutetaan monin eri tavoin. Jaksojen kestot, sisällöt ja kohdemaat vaihtelevat aloittain, mutta tärkeintä on kokonaisvaltainen oppiminen ja ainutlaatuinen kansainvälinen kokemus. Ulkomailla suoritettavat jaksot hyväksytään täysimääräisesti osaksi tutkintoa. Jaksolla suoritetaan ammatillinen tutkinnonosa ja lisäksi on mahdollista saada tunnistettua ja tunnustettua karttunut kieli- ja kulttuuriosaaminen.

Vaihtojaksolle lähdön edellytyksiä ovat mallikkaasti suoritetut opinnot, luotettavuus ja oman osaston puolto. Lisäksi kansainvälisyydestä kiinnostuneilta opiskelijoilta edellytetään kiinnostusta myös kotikansainvälisyystoimintaa kohtaan. Kotikansainvälisyystoimintaa on mm. ulkomaisten vaihto-oppilaiden tutorointi omassa koulussa, omista kv-kokemuksista kertominen ja raportointi muille kiinnostuneille.

Kansainvälisyysinfo opiskelijoille

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin täällä.

Kuvauksia eri alojen KV-toiminnasta näet täältä.

KV-valmennus

Kaikille Careerian kansainvälisestä toiminnasta ja ulkomaanjaksosta kiinnostuneille opiskelijoille on tarjolla valmennusta. Kansainvälinen valmennuspäivä järjestetään kahdesti vuodessa, kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisätietoa valmennuksen tarkemmasta ajankohdasta ja ennakkotehtävistä lähetetään kaikille Careerian opiskelijoille Wilman kautta ennen valmennuspäiviä. Valmennuspäivä on paras tapa saada haltuun kansainvälistä jaksoa koskevat lukuisat muistettavat asiat. Valmennuspäivässä käydään läpi aiemmin ulkomaan jaksolla olleiden opiskelijoiden kokemuksia, vinkkejä omakohtaiseen valmistautumiseen, muistilista, omakohtainen budjetointi, erilaiset rahoitusvaihtoehdot, vakuutus- ja turvallisuusasiat sekä matkustus- ja kulttuuriasioita. Valmennuksen tukena on Moodle, josta löytyy ulkomaanjaksoon valmentautumisen materiaalit.

KV-valmennuksen tehtävät

Palautus Moodleen (salasana vuosiluku). Tarkempi tehtävänanto löytyy Moodle-kurssilta.

Lomakkeet ja muistilistat

Lomake kansainvälisen jakson henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun ja hahmottamiseen löytyy täältä. 

Muistilista hoidettavista asioista KV-jaksoon liittyen löytyy täältä. 

Turvallisuuslomake KV-jaksoille löytyy täältä.

Lisätietoa

Mikäli haluat tietää lisää, kysy omalta opettajaltasi tai vastuukouluttajaltasi tai ota yhteyttä oman alasi kv-vastaavaan, opoon tai KV-koordinaattoreihin. Voit lähettää Wilma-viestin suoraan Ville Vierimaalle, Jukka Hakalalle tai Seija Ruotsalainen-Karjulalle. Voit myös lähettää sähköpostia: ville.vierimaa@careeria.fi; jukka.hakala@careeria.fi; seija.ruotsalainen-karjula@careeria.fi