Kiltatoiminta

Mikä Kiltakoulu? Avoin oppimisympäristö - valikoituja, hyväksi koettuja oppimismenetelmiä.

Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset ammatin opiskelijat hankkivat digivälineitä ja mediaa hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet käytännön työtehtävissä. Alasta riippumatta ammattitaitoon sisältyvien osa-alueiden tiedon, taidon ja asenteen kehittyminen jatkuu läpi koko elämän ja ne hyödyttävät opiskelijaa myös tulevaisuudessa entistä todennäköisemmin tapahtuvissa alan vaihdoissa ja osaamisen laajentamisessa.

Careeriassa toimii Raksakilta, Maalarikilta, Kokkikilta, Matkailukilta ja tulossa Hius- ja kauneuskilta.

Careeriassa halutaan jatkossa panostaa entistä enemmän Kiltakoulut-toimintamalliin. Aikaisemmat kokemukset ovat olleet hyviä: Raksakilta ja Maalarikilta ovat Careerian edelläkävijöitä toimintamallissa, Askolan toimipisteellä.  Nuoret ovat osoittaneet kiinnostusta toimintamalliin. Kiltakoulut ovat vahvasti yrittäjämäistä toimintaa ja vertaisoppimista, jolloin myös opiskelijat saavat paljon vastuuta mm. suunnittelussa. Tällöin myös tekemisestä otetaan luonnostaan enemmän vastuuta. Tiimityöskentely ja yhteisöllisyys nousevat Kiltakouluissa arvoon. Toimintamallilla myös vahvistetaan aidosti yksilöllisiä oppimispolkuja.

Opettajuuden muutos Kiltakoulutoiminnan myötä

Careerian Kiltakoulujen opettajille on parhaillaan menossa perehdyttäminen. Työelämälähtöisessä oppimisessa opettajalla on monenlaisia rooleja, joista vain harva liittyy perinteiseen mielikuvaan opettajuudesta. Isoimpia mullistuksia on opettajien tiimityön lisääntyminen. Rohkeutta tarvitaan siihen, että uskaltaa hypätä tutuimman substanssiosaamisensa ulkopuolelle, nauhoittaa omat kalvosulkeisensa videolta katsottavaksi ja siirtyä ohjaamaan kaikenlaisen osaamisen karttumista – Kiltakouluissa opettaja ohjaa tekemisen ja osaamisen näkyväksi.

Lisätietoja Kiltatoiminnasta:

Sirkku Mentula, puh. 0400 360 802

sirkku.mentula@careeria.fi