Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020 - Careeria

Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020

Syystauko 14.–18.10.2019/Höstuppehåll 14.–18.10.2019/Autumn break 14.–18.10.2019 
Joulutauko 23.12.2019–6.1.2020/Juluppehåll 23.12.2019–6.1.2020/Christmas break 23.12.2019–6.1.2020 
Talvitauko 17.–21.2.2020/ Vinteruppehåll 17.–21.2.2020/ Winter break 17.–21.2.2020 
Valmistujaiset 29.5.2020/Avslutningsfest 29.5.2020/Graduation party 29.5.2020 

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös lomaviikkojen aikana henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2019