Lukuvuoden työajat/Arbetsdagar för läsåret/Academic Year

Lukuvuoden 2021–2022 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2021–2022/Academic Year 2021–2022

Aloittavat opiskelijat/Nya studerande/Students starting their studies 12.8.2021 klo 9.00 (Askola 8.15)
Syystauko/Höstuppehåll/Autumn break 18.–22.10.2021 
Joulutauko/Juluppehåll/Christmas break 22.12.2021–7.1.2022
Talvitauko/Vinteruppehåll/Winter break 21.–25.2.2022
Valmistujaisjuhla/Avslutningsfest/Graduation party 3.6.2022

Lukuvuosi 1.8.2021–31.7.2022. Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös lomaviikkojen aikana henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2020–2021

KELA/FPA

Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea
Lisää tietoa: https://www.kela.fi/opiskelijat

Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid
Mera information: https://www.kela.fi/web/sv/studerande

Were you granted a place of study? Remember to apply for student financial aid and housing allowance
More information: https://www.kela.fi/web/en/students