Poissaolokäytännöt

Opetukseen osallistuminen on pakollista ellei sinulla ole vapautusta opintojaksosta. Työssäoppimisjaksoilla toimit työpaikan sääntöjen mukaan. 

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan poissaolostaan viimeistään poissaolopäivän aamuna. Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi vastuuopettajalle sekä sinua opettaville opettajille. Yli 3 päivän poissaoloista on esitettävä terveydenhoitajan kirjoittama todistus, lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys.

Toistuvat poissaolot vaarantavat kurssin suorituksen ja opintotuen saamisen. Jos olet ilmoittamatta pois koulusta ja on ilmeistä, ettet jatka opintojasi, sinut voidaan katsoa eronneeksi.

Jos opiskelija haluaa lomaa, hän toimittaa kirjallisen loma-anomuksen poissaoloselvityksineen. 

  • vastuuopettajalle, enintään 3 vuorokauden poissaololle oppilaitoksen työpäivinä

  • koulutuspäällikölle, enintään 14 vuorokauden poissaololle oppilaitoksen työpäivinä

  • apulaisrehtorille, yli 14 vuorokauden poissaololle oppilaitoksen työpäivinä