Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä ja Careerian työsuojelu on järjestetty samalla tavoin kuin muillakin työpaikoilla.

Oppilaitoksessamme on turvallisuussuunnitelma. Ryhmänohjaajat perehdyttävät opiskelijat hätätilanteiden varalle. Noudata annettuja ohjeita turvallisesta oppimisympäristöstä ja toimi hälytys- ja poistumisharjoitustilanteissa annettujen ohjeiden mukaan.

Työturvallisuus on osa työsuojelua. Oppiminen tapahtuu usein työsaleissa, joissa noudatetaan työturvallisuussääntöjä. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota myös työpaikoilla, joten työturvallisen työskentelytavan omaksuminen on osa ammattiin kasvua.

Varmista työturvallinen työskentely

  • käyttämällä henkilökohtaisia ja konekohtaisia suojaimia ja suojalaitteita
  • toimimalla ohjeiden mukaisesti ja asiallisesti työskentelyn aikana
  • säilyttämällä työpaikan yleinen järjestys ja siisteys
  • tekemällä ilmoitus opettajalle välittömästi huomattuasi tapaturmavaaran
  • huomioimalla, että sinulla on tilanteen vaatima työkunto