Ympäristömme ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatteet Careeriassa

Careeria noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioi ympäristönäkökulmat niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassa. Opintojen aikana opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä ympäristötietoinen työskentelytapa tämän omassa ammatissa tarkoittaa.

Careerian arjessa ympäristötietoisuus tarkoittaa erityisesti

  • energian ja veden kulutuksen vähentämistä
  • hankintojen ympäristövastuullisuuden huomioimista
  • jätteiden tehokasta lajittelua ja hyötykäyttöä
  • ympäristöasioiden käsittelyä opetuksessa.