Ateria-, matka- ja muutkorvaukset

Ateriakorvausta ja matkakorvausta haetaan Wilmassa kohdassa 'Hakemukset ja päätökset'.

Ateriakorvaus

Työharjoittelun aikana opiskelija saa ateriakorvauksen, jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua oppilaitoksessa järjestettyyn ruokailuun. Ateriakorvaus on 4,20 €/pvä. Ateriakorvausta haetaan jokaisen kuukauden loputtua. Vastuukouluttaja/opettaja hyväksyy korvauspyynnön Wilmassa, jonka jälkeen se lähtee laskutukseen maksettavaksi. 

Matkakorvaushakemus

Matkakorvaushakemusta haetaan esim. työharjoittelun jälkeen jokaisen kuukauden loputtua. 

Laske kilometrit tarkasti (älä pyöristä) ja selvitä à-hinta eli alkuperäinen hinta (älä pyöristä). Päätösvalta matkakorvauksista on vastuukouluttajalla/opettajalla, jolle hakemukset Wilmasta lähtee.

Loma-anomus

Opintojen aikana tarvittavat lomat haetaan loma-anomuksella. Hae lomaa Wilmasta kohdasta 'Hakemukset ja päätökset'. 1–3 pv lomat myöntää vastuukouluttaja, 4–14 pv koulutuspäällikkö ja yli 14 pv apulaisrehtori.

Todistuspyyntöhakemus

Kun opintosi ovat siinä vaiheessa, että kaikki näytöt ovat suoritettu, teet itse opiskelijana Wilmassa todistuspyynnön, jonka vastuukouluttaja kuittaa oikeaksi. Todistuksen oikeellisuuden vuoksi sen tekeminen kestää n. 1–3 viikkoa. Tarvittaessa voit pyytää assistentilta väliaikaista todistusta opintojen suorituksesta esim. työ- tai koulupaikkaa haettaessa.

Jos olet unohtanut salasanasi, uuden voi tilata täältä. >