Osuuskunta Aavistus

Osuuskunta Aavistus toimii Careerian opiskelijoiden oppimisympäristönä, osaamisen osoittamisen paikkana ja oppimismenetelmänä. Se mahdollistaa jäsenkunnan ammattitaidon hyödyntämisen työelämässä ja vahvistaa sekä monipuolistaa ammattiosaamista. Osuuskunta tarjoaa puitteita yrittäjyyden ja ammattiosaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen.

Osuuskunnan tarkoituksena on lisäksi toimia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden yrittäjämäisten työtapojen, yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen myös koulutuksen päättymisen jälkeen.

Osuuskunta toimii ensisijaisesti yhteistyössä Careerian kanssa. Osuuskunnan toimialueena on liike-elämää ja kotitalouksia palveleva toiminta ja muu jäsenten toimintaa tukeva palvelu.

Osuuskunnan jäseneksi voi tällä hetkellä liittyä vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella jaana.ekfors@careeria.fi. Liittymismaksu on 10 €. Jäsenmaksu on 30 €, joka palautetaan mikäli osuuskunnasta eroaa. 

Kaikki asiasta kiinnostuneet  Careerian opiskelijat sekä henkilökunta ovat tervetulleita mukaan!