Logistiikan perustutkitno

Tutkinnonperusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3489218

Opiskeluvälineet   

Tarvittavat opiskeluvälineet riippuvat pitkälti henkilökohtaistamisessa sovituista opiskelumuodoista. Opiskelussa tarvitset kuitenkin muistiinpanovälineitä, laskinta sekä tietokonetta. Oman tietokoneen hankkiminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä, vaan tiedonhaun ja tehtävien teossa voi käyttää myös oppilaitoksen laitteita paikan päällä. 

Mahdollistamme omien laitteiden (älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet) käytön opiskeluissa. Näiden laitteiden muu käyttö kuuluu oppituntien ulkopuolelle.  

Huom! Maksuttomuus 2021 perusopetuksesta siirtyvien kohdalla.  

Työasut  

Careeria Oy vastaa työvaatteiden sekä turvakenkien hankinnasta ja kustannuksista opintojen alkaessa.  

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava
  • hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ajokorttiotteen merkinnät saattavat vaikuttaa opiskelijavalintaan.

Muuta huomioitavaa

Käyttöön luovutettu koulun omaisuus on palautettava aina ehjänä. Muussa tapauksessa koululla on oikeus periä menetetyn omaisuuden hinta.   

Lokeroita ja pukukaappeja voidaan tarkistaa oppilaitoksen toimesta turvallisuuden ja järjestyksen valvonnallisista syistä.   

Ilmoita mahdollinen erityisruokavaliosi keittiöön. 

Tervetuloa opiskelemaan!