Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Opiskeluvälineet

Tarvittavat opiskeluvälineet riippuvat pitkälti henkilökohtaistamisessa sovituista opiskelumuodoista.    

Mikäli et kuulu maksuttomuuden piiriin tai opiskelet monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksessa on oma tietokone edellytys opintojen suorittamiselle.

Työasut

Maksuttomuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden suhteen Careeria vastaa työvaatteiden sekä kenkien hankinnasta ja kustannuksista opintojen alkaessa. 

Rokotukset

Lähihoitajaopintojen aikana kiinnitetään erityistä huomiota rokotuksiin. Opiskelija tulee saamaan kaikki perusrokotukset sekä opintoja varten vaadittavat rokotteet maksutta opiskeluterveydenhuollosta. Rokotteet ovat vapaaehtoisia, mutta lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tulisi monin eri keinoin suojella hoitamiensa henkilöiden terveyttä, mukaan lukien juuri rokottautumalla. Mikäli rokotesuoja ei ole tartuntatautilain mukainen, ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa työntekijää työhön. Se koskee myös opintojen aikana suoritettavia työharjoitteluja.

Lähihoitajaopintojen aikana annettavia rokotuksia ovat:

  • vuosittainen influenssarokote
  • hepatiitti B rokotesarja 3 annosta (mikäli ei ole aiemmin rokotesarjaa saanut = Engerix/Twinrix)
  • vesirokkorokote (mikäli ei kyseistä tautia ole sairastanut, tai rokotettu aiemmin)
  • hinkuyskärokote (mikäli työharjoittelussa alle 12kk ikäisten parissa sairaalaympäristössä)
  • perusrokotteita tarvittaessa (MPR, jäykkäkouristus, polio, HPV)


Lähihoitajaopiskelu ja terveydentilavaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, kuten pitkäaikaissairauksia, allergioita tai liikuntarajoitteita, niiden vaikutusta ammatinvalintaan on syytä selvittää, ennen kun haet koulutukseen. Neuvoja voit kysyä mm. opinto-ohjaajilta, terveydenhuollon ammattilaisilta tai ammatinvalintapsykologilta.

Hakijana sinun pitää jo hakemista harkitessasi pohtia alan terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia suhteessa omaan terveyteen ja toimintakykyyn.

SORA-lainsäädäntö eli soveltumattomuuden säädöksiä

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sosiaali- ja terveysalalla, tai jos terveydellisiä esteitä opinnoille ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijalla ei myös saa olla rikosrekisterissä vakavia seksuaali-, väkivalta- tai huumausainerikoksia. (Lakien ja määräyksien pykälät löytyvät asiakirjan lopusta).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opintopaikan säilyttämisen edellytyksiä

Lähihoitajan opintopaikan säilyttämisen ja opiskelun edellytyksenä on, että opiskelija toimittaa opintojen alussa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6§:n 3 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä. Rekisteriotteessa näkyy, mikäli opiskelijalla on vähäistä vakavampi huumausainerikos tai hänet on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta. Tällaisista rikoksista seuraa opiskeluoikeuden uudelleen arviointi ja tämä voi tarkoittaa opiskeluoikeuden menettämistä.

Mikäli opiskelun alettua ilmenee, että opiskelija on hakuvaiheessa antanut väärää tietoa liittyen terveydentilaansa tai opintopaikan menettämiseen aiemmin, voidaan opiskeluoikeus perua. Näissä tilanteissa tuemme opiskelijaa löytämään uuden opiskelupaikan tai ohjaamme muuten eteenpäin.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017)
Oph:n määräys 38/011/2011 (23.12.2011)
Oph:n määräys 39/011/2011 (23.12.2011)
Valtioneuvoston antama asetus 811/1998, 16 §
Valtioneuvoston antama asetus 812/1998, 8 §

Lähde >> 

Muuta huomioitavaa

Käyttöön luovutettu oppilaitoksen omaisuus on palautettava aina ehjänä. Muussa tapauksessa oppilaitoksella on oikeus periä menetetyn omaisuuden hinta.   

Lokeroita ja pukukaappeja voidaan tarkistaa oppilaitoksen toimesta turvallisuuteen liittyvistä ja järjestyksen valvonnallisista syistä.

Tervetuloa opiskelemaan!