Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

26 osp pakollisia opintoja ja 9 osp valinnaisia opintoja

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Viestintä- ja vuorovaikutus, äidinkieli tai suomi toisena kielenä 4 osp │ pakollinen
Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp │ pakollinen
Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp │ pakollinen
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp │ pakollinen
Taide ja luova ilmaisu 1 osp │ pakollinen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp │ pakollinen
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp │ pakollinen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen 2 osp │ pakollinen
Työelämässä toimiminen 2 osp │ pakollinen
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp │ pakollinen
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp │ pakollinen
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp │ pakollinen
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp │ pakollinen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp
Voit valita yhteensä 9 osp valinnaisia opintoja yllä olevista kolmesta eri teemasta.