Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella kehitetään joustavasti ja käytännönläheisesti työntekijän ja organisaation osaamista opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja työnantajan tavoitteiden mukaisesti. Osaamista hankitaan ja vahvistetaan työsuhteessa. Oppisopimus soveltuu myös ammattiin opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työsuhteessa jo olevalle henkilölle. Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimus sopii myös tilanteeseen, jossa yritykselle halutaan lisää osaamista, tai halutaan kouluttaa jatkaja sukupolvenvaihdostilanteessa.

Myös kesätöissä voi edistää opintoja. Lisätietoa täältä.

Lataa esite oppisopimuskoulutuksesta täältä.

Työelämäpalaute, tiedote

Ajankohtaista  

Mikäli oppisopimuksella opiskelevan työsuhteeseen tulee muutoksia (esim. lomautus), tarkoittaa se myös muutosta oppisopimukseen.
Koulutuksen järjestäjänä tarvitsemme muutoksista tiedon Oppisopimuspalveluiden yhteyshenkilölle (mielellään sähköpostilla).
Yhteystiedot löytyvät  täältä
Autamme myös muihin oppisopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, palvelumme toimii normaalisti etäyhteyksillä.

Huomio työpaikkaohjaajat! Ohje oppisopimuksen palautteen antamiseksi Wilmassa löytyy täältä.
 

Oppisopimuskoulutuksen toteutus

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa työtehtävät ovat monipuolisia ja soveltuvat suoritettavaan tutkintoon. Oppisopimuksessa työaika pitää olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutuksen kautta

 • voi täydentää osaamista tai hankkia uuden ammatin
 • suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä työsuhteessa
 • valittavana on n. 160 tutkintoa
 • opiskelun voi aloittaa milloin vain
 • oppisopimus sopii kaikille yli 15-vuotiaille

Careeriassa järjestettävä tietopuolinen opetus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Sen laatimisesta vastaa vastuukouluttaja/opettaja. HOKS laaditaan ennen oppisopimuksen alkamista.

Opiskelijalla on oppisopimuksen ajaksi nimettynä vastuunalainen työpaikkaohjaaja. Tämä osallistuu opintojen suunnitteluun työnantajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkaohjaaja yhdessä työnantajan kanssa vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen toteutumisesta työtehtävissä.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen koulutuksen järjestäjän kanssa. Sopimuksessa ilmenevät voimassaoloaika, työsuhteen koeajan pituus, suoritettava tutkinto, opiskelijan palkkauksen perusteet ja työnantajalle mahdollisesti maksettava koulutuskorvauksen määrä.

Näiden lisäksi sopimuksesta tai sopimukseen liitetystä HOKSista löytyvät:

 • keskeiset työtehtävät
 • koulutukseen sisältyvän osaamisen hankkiminen muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksessa tai vastaavassa ja sen aikataulu
 • vastuullinen työpaikkaohjaaja
 • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat

Oppisopimuksen työsuhteessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutus on aina tutkintotavoitteinen. Oppisopimus on kolmen tahon sopimus, joten jokaiseen oppisopimukseen tehtyyn muutokseen tarvitaan kunkin osapuolen hyväksyntä.

 1. Ammattitaito osoitetaan näyttämällä käytännön työtilanteissa (= näyttö).
 2. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työelämän tilanteissa.
 3. Perustellusta syystä osaaminen voidaan näyttää myös esim. oppilaitoksessa tai oppilaitoksen työmaalla.
 4. Oppilaitos vastaa näytön suunnittelusta yhteistyössä opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa.
 5. Ammatillista osaamista arvioivat koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustaja (työnantaja, työntekijä tai yrittäjä) yhdessä.
 6. Työelämän edustajat perehdytetään arviointiin.
 7. Oppilaitos on vastuussa arvioinnista ja arvioijien perehdyttämisestä.
 • pitkä sairausloma
 • perhevapaa (äitiysloma, isyysloma jne.)
 • asevelvollisuus
 • muista syistä (esim. pitkä palkaton vapaa)

Keskeytys voi siirtää oppisopimuksessa sovittua päättymispäivää keskeytyksen keston ajan eteenpäin. Keskeytyksen aikana työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta eikä opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia. Opiskelija ei voi osallistua tietopuoliseen koulutukseen keskeytyksen aikana. Keskeytykseen tarvitaan kunkin sopimusosapuolen hyväksyntä.

 • työsuhteen koeaikana.
 • yhteisellä sopimuksella.
 • koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.
 • koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä.
 • oppisopimuksessa sovittuna päättymispäivänä, ellei siihen ole haettu muutosta.
 • myös aiemmin, jos tutkinto on kokonaan suoritettu.