Opiskelija - Careeria
Opiskelija

Opiskelija

 1. perehtyy oppisopimuskoulutukseen ja opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin
 2. arvioi oman osaamisensa lähtötason
 3. osallistuu oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen kouluttajan kanssa > henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 4. vastaa itse opiskelunsa etenemisestä
 5. on ilmoitusvelvollinen oppisopimuksessa tapahtuneista muutoksista Oppisopimuspalveluihin
 6. vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja vastaa työtehtäviensä suorittamisesta
 7. osallistuu oppilaitosopiskeluun ja oppimistehtävien tekemiseen sovitun mukaisesti
 8. osallistuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimiseen
 9. itsearvioi osaamisensa suhteessa tutkinnon ja työnkuvan tavoitteisiin
 10. suorittaa tutkinnon näytöin

Teoriajaksojen ajalta perustutkintoa suorittava opiskelija voi hakea opintososiaalisia etuuksia, mikäli siltä ajalta koituu ansionmenetystä. Etuuksista sovitaan oppisopimusta solmittaessa.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

 • päiväraha 15 €/opetuspäivä
 • perheavustus 17 €/opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka oppilaitokseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/viikko, tuki on 0,21 €/km)
 • majoittumiskorvaus 8 €/opetuspäivä (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

 

<  Oppisopimuskoulutus