Työpaikkaohjaaja

  1. huolehtii opiskelijan perehdytyksestä
  2. osallistuu oppisopimuksen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin
  3. ohjaa opiskelijaa työpaikalla sovittujen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden työntekijöiden kanssa
  4. antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä
  5. on mahdollisuus osallistua Careerian järjestämiin työpaikkaohjaajakoulutuksiin  sekä hyödyntää valtakunnallista työpaikkaohjaajille tarkoitettua sivustoa ohjaan.fi 

 

 

<  Oppisopimuskoulutus