Ansökning - Careeria

För sökande

Välkommen att studera till Careeria!

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud och ansök genast. Till Careeria kan man smidigt ansöka till utbildningar kontinuerligt året runt.

Unga och unga vuxna

Man ansöker till utbildningarna via dessa sidor. Vid varje utbildning som är öppen att ansöka till, hittar du på utbildningsprogrammets sida knappen: "Ansök här". På utbildningsprogramets sida hittar du också kontakpersonens namn och uppgifter – tveka inte att ta kontak, om det är nånting du funderar på. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud, fyll i ansökan och påbörja din färd mot din drömkarriär. Vi handleder dig genom hela dina färd.

Unga, gemensam ansökan 

Careeria erbjuder i gemensam ansökan ett brett utbud av yrkesinriktade grundutbildningar. Våra utbildningar är arbetslivsrelaterade och praktiska. Du kan även avlägga dubbelexamen i Careeria. Du ansöker via studieinfo.fi till utbildningar som är med i gemensam ansökan. Careeria ordnar också utbildning som handleder för yrkesutbildning – VALMA-utbildning. Även till VALMA-utbildning ansöker du på adressen: studieinfo.fi.

Om du har frågor om ansökningsskedet, ta kontakt:

Ansökningstjänster
hakutoimisto@careeria.fi
tel. 040 358 5734