Läroavtalsutbildning passar dig bra om du vill utveckla din yrkesskicklighet, dina arbetsuppgifter förändrar eller om du skall övergå till nya arbetsuppgifter. Som läroavtalsutbildning kan man avlägga grund-, yrkes- och specialyrkesexamen. Du kan välja mellan alla yrkesexamen som finns i Finland.

Utveckla din yrkeskompetens och avlägg examen

Läroavtalsutbildning lämpar sig för alla 15 år fyllda och du kan inleda studierna när det passar dig bäst. Studerande bör ha en arbetsplats som lämpar sig för läroavtalsutbildning eftersom både studierna och avläggande av examen mestadels sker på arbetsplatsen.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Hur går du vidare

Om du redan har en arbetsplats: Prata då med din arbetsgivare om det är möjligt att påbörja läroavtalsutbildning, och ta kontakt med vår kundtjänst.

Om du ännu inte har en arbetsplats:

  • fundera på vilken bransch intresserar dig och var du skulle vilja jobba
  • bekanta dig med företagen och organisationerna i din hemkommun som fungerar inom branschen som intresserar dig
  • förbered dig genom att fundera på dina styrkor genom att på förhand göra en meritförteckning och arbetsansökan
  • ta kontakt med Careeria och fråga mera om läroavtalsutbildning
  • var modig och ta kontakt med företag och organisationer i regionen

Läroavtalsutbildning lämpar sig också för unga

Om du hellre vill jobba än sitta och slita skolbänken är läroavtal ett bra alternativ för dig. Med läroavtalsutbildning avlägger du i stort sätt examen genom att jobba. Du får lön och andra arbetsförmåner. Du kan börja studera på läroavtal efter grundskolan. Efter att du avlagt examen har du samma möjligheter till fortsatta studier som de som har gått yrkesskola eller gymnasium.

Dina studier kan också skräddarsys så att du först lär dig grunderna de första två åren i skolan och sen tredje året på läroavtal och lär dig medan du arbetar.

Läroavtal är ett flexibelt sätt att studera. Samtidigt som du studerar på läroavtal har du möjlighet att skaffa dig erfarenhet inom branschen.