Tilläggsmöjligheter

Studerande som studerar grundexamen har möjlighet att avlägga dubbelexamen och smidiga studier som leder till studier på yrkeshögskolenivå.

Yrkesexamen ger behörighet till fortsatta studier.

Unga idottare som tränar målinriktat kan smidigt anpsassa flexibla studier och idrottskarriärer för att komma vidare i karriären.