Utbildningar - Careeria
Utbildningar

Utbildningar

Vill du studera till ett yrke, komplettera din yrkeskunskap eller underlätta jobbsökande? Skulle läroavtalsutbildning lämpa sig för dig?

I den här delen hittar du information om våra utbildningar och examen, samt utbildningsmöjligheter till olika behov.

Till de som studerar till sitt första yrke finns det bl.a. att välja mellan tjugotals olika grundexamen. Mer om de olika yrken kan du läsa här. Unga kan förbättra sina möjligheter för fortsatta studier genom att avlägga gymnasiestudier/studentexamen vid sidan av yrkesutbildningen. Om du ännu känner dig lite osäker med tanke på framtida yrke eller vill förstärka ditt kunnande, är VALMA-utbildningen ett bra val.

För vuxna som vill byta bransch eller komplettera sitt kunnande finns det mycket valmöjligheter i vårt examensutbud. Utbildningarna är praktiska och största delen av studierna är möjliga att avlägga vid sidan av jobbet.

De som söker en ny stig tillbaks till arbetslivet kan du utveckla sin yrkeskunskap antingen med hjälp av arbetskraftsutbildning eller genom frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. 

Läroavtalsstudier är också en god lösning för en person som har en arbetsplats men saknar examen, detta oavsett ålder.

Om du i ditt arbete behöver kompetens, pass eller kort, bekanta dig då med vårt utbud!