Utbildning som handleder för yrkesutbildning, VALMA

Utbildningen är menad för:

  • den som avslutat grundskolan eller en ung eller vuxen som har avbrutit yrkes- eller gymnasiestudier och därmed saknar andra stadiets utbildning
  • invandrare som är i specialbehov av bättre kunskaper i det finska språket eller förbättra färdigheterna att studera inom yrkesutbildningen

VALMA-utbildning

  • stärker du dina inlärningsförmågor
  • du får hjälp och färdigheter att klara vardagen och stärka ditt välmående
  • du får information, stöd och handledning vid val av yrke och planering av fortsatta studier
  • du kan förbättra dina vitsord från grundskolan
  • du får stöd i att studera det finska språket
  • du får information om läroavtalsutbildning
  • möjlighet att via arbetslivet och läroanstalten bekanta dig med olika branscher
  • kan avlägga kortutbildningar

Utbildningen som handleder för yrkesutbildning räcker cirka ett läsår och är till sin omfattning 60 kompetenspoäng. Avlagd VALMA-utbildning berättigar till 6 tilläggspoäng i gemensam ansökan.

För varje studerande gör man upp en personlig studieplan. Planen uppdateras och fylls på under studieåret.

 

Tilläggsinformation:

Anja Leino, Utbildningschef 
040 524 1031 
anja.leino@careeria.fi