Careeria - Careeria

Careeria

Edupoli och Point College som redan i 60 års tid har erbjudit yrkesutbildning, har förenat sina krafter och bildat tillsammans ett nytt aktiebolag. Fr.o.m. 1.1.2019 är det Careeria som erbjuder nya karriärmöjligheter.

Careeria har sin bakgrund i sammanslagningen mellan Amisto och Edupoli i början av år 2018, likaså fusionen år 2012 då Borgå Handelsläroverk gick ihop med Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos och bildade Point College. Edupoli och Point College har bildat ett nytt aktiebolag som heter Careeria, vars främsta uppgift är att fungera som en modig och modern förebild för såväl arbetslivet som studerande. Careeria kommer att utbilda arbetskraft för arbetslivets framtida behov. De utexaminerade är specialister med individuella färdigheter och med en positiv inställning till livslångt lärande. En stor del är även beredda att agera på flera språk och skapa nya karriärmöjligheter på den internationella marknaden.

Careeria vill uppmuntra, bry sig om och möjliggöra, vägleda, och skapa nya möjligheter och förstärka livslångt lärande samt integrera sig med arbetslivet. Tillstånd att ordna utbildning på finska och svenska möjliggör en mångsidig utveckling och en grund för livslångt lärande i samarbetet med arbetslivet. Careeria utbildar unga och vuxna, på finska, svenska och engelska. Careeria har också egen läroavtalsverksamhet. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträst och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och hufvudstadsregionen. Virtuellt betjänar Careeria hela landet, oberoende av tid och plats.

Careeria erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Studieomfattningen uppgår till ca 3 000 studerandeår och ett totalt studerandeantal på 11 000. Careeria har en omsättning på ca 32 milj. euro. Till koncernen hör också dotterbolaget Edupoli Oy, som fungerar på den fria marknaden. Careeria har ca 400 anställda, och verksamhet på 10 olika ställen: 5 st i Borgå, Lovisa, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo.

Som verkställande direktör för Careeria fungerar Sari Gustafsson och som rektor Pasi Kankare.

Careeria – fokus på framtiden