Edupoli Oy - Careeria

Edupoli Oy

Edupoli Oy är Careerias dotterbolag som ordnar utbildningar och konsluteringar samt utvecklings- och forskningsverksamhet. Bland utbudet finns bl.a. sysselsättning, invandrararutbildning och olika företagsutbildningar.