Media - Careeria

Media

Vi är mediernas samarbetspartner och kommunicerar öppet om aktuella ärenden.

Careerias pressmeddelanden hittas här.
Fotoarkivet finns här.

Kontaktuppgifter, Careeria Ab:

Verkställande direktör Sari Gustafsson
045 657 7892, sari.gustafsson@careeria.fi

Rektor Pasi Kankare
040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi

Kommunikationschef Maarika Weissmann
050 381 0538, maarika.weissmann@careeria.fi

Kontaktuppgifter, CareeriaPlus Ab:

Verkställande direktör Riitta Laukkanen
040 723 1493, riitta.laukkanen@careeria.fi