Projekt - Careeria

Projekt

Careeria är aktivt med i olika projekt och samarbetar aktivt med olika aktörer såväl i hemlandet som utomlands. Projekten går ut på att utveckla verksamhetsmodeller med tanke på reformen, som t.ex. förnybart samarbete i arbetslivet, individuella studieplaner, gemenskap och mångsidiga inlärningsmiljöer. Genom projekten utvecklar man också olika lösningar för invandrarutbilndingen.

Internationalitet är en viktig del av Careerias verksamhet. I de internationella projekten utvecklar man läroanstaltens verksamhet och genomförande av undervisningen tillsammans med de internationella samarbetspartnerna. Vi utvecklar studerandes och personalens förmåga att kunna agera i en global miljö.