Strategi - Careeria

Strategi

Vision
I Careeria kan man bäst. Careeria är en modig vägvisare för kunnande i arbetslivet.

Mission
Vår mission är att i samarbete förnya arbetslivet. 

Verksamhetsidé
Vi förutser och utvecklar gemensamt yrkeskunnande, livskraft och företagsamhet genom att forma individuella studiestigar för olika skeden i livet. 

Värden
Jag uppskattar, lyssnar och respekterar studeranden, kunden och arbetskamraten
Jag litar på gemensamt kunnande och lyckas tillsammans med andra
Jag förnyas och förnyar modigt och ansvarsfullt​