Strategi - Careeria

Strategi

Vision
Careeria är en modig vägvisare och handleder dig framtill.

Mission
Vår passion är att skapa kunnande, livskraft och företagsamhet tillsammans med arbetslivet.

Verksamhetsidé
Vi bygger tillsammans studiestigar, utgående från var och ens livssituation och förutspår arbetslivets behov.

Värden
Jag uppskattar, lyssnar och respekterar studerande, kunden och arbetskamraten
Jag litar på gemensamt kunnande och lyckas tillsammans med andra
Jag förnyar modigt och ansvarsfullt​