Vi utvecklar arbetsgemenskaper och arbetskraft i samarbete med arbetslivet

Vi vill skapa nya karriärer, stärka livslångt lärande samt integrera oss i arbetslivet. 

Vi verkar inom flera branscher och erbjuder företagen och arbetslivet ett brett utbildningsutbud om utveckling av affärsverksamhet och personal. Careeria möjliggör för arbetslivets behov mångsidiga utbildnings- och utvecklingslösningar med olika finansieringsformer. 

Careeria utvecklingspartner för företagare och arbetslivet

Careeria Ab

• fördjupande tilläggsutbildning för professionella

Tiitus-rekryteringstjänst – en avgiftsfri mobilapplikation för Careerias samarbetspartner som förenar kunnande arbetstagare och arbetslivet.

• yrkesexamina inom flera olika branscher (över 20 yrkesbransscher)

• nytt kunnande och uppdatering av yrkesskickligheten med utbildnings- och läroavtal

Fråga mer:

Servicebranscher:

Marko Sinkkonen
marko.sinkkonen@careeria.fi
0400 360 274

Tekniska branscher:

Jaana Ekfors
jaana.ekfors@careeria.fi
0400 722 537

CareeriaPlus Ab

• arbetslivets kortutbildningar

• rekryteringsutbildningar

• kartläggning av personalens kunnande

• skräddarsydda precisionsutbildningar och coachingar som inte leder till examen

Eija Lenkkeri, 
eija.lenkkeri@careeria.fi 
040 776 8728