Elektronisk underskrift

Bästa samarbetspartner,

Careeria har från början av år 2020 tagit i bruk elektronisk underskrift för hantering av dokument. Systemet möjliggör elektronisk behandling av bl.a. utbildnings- och läroavtal samt dokument för bedömning av yrkesprov. Detta betyder att man på arbetsplatserna inte längre behöver underteckna bedömningsblanketter, utbildnings- och läroavtal i pappersform.

Vid personliga mötestillfällen sköts underskriften med lärarens mobilapparat. Vi kan också använda oss av VismaSign-tjänsten som möjliggör att representanten för arbetsplatsen eller bedömaren av yrkesprov kan skriva under dokumentet i fråga med hjälp av nätbankskoder eller mobilt bank-id. På detta sätt kan vi sköta underskriften av t.ex. utbildningsavtal utan en personlig träff.

Med samarbetshälsningar,
Careeria