För arbetsplatshandledaren

Som handledare är du som en slags vägskylt. Du guidar och visar vägen, men till slut är det den studerande själv som måste finna vägen fram.

Arbetsplatshandledaren:

  • har hand om studerandes handledning
  • deltar i planeringen, förverkligande, uppföljningen och bedömningen av studierna
  • handleder studerande på arbetsplatsen enligt de mål man kommit överenskommit i den personliga utvecklingsplanen (i samarbete med utbildningsanordaren och andra arbetstagare)
  • ger feeback om hur studerande har utvecklat sitt kunnande
  • deltar vid behov, överenskommet skillt, i bedömningen av studerande tillsammans med utbildaren om examenstillfällen ordnas på utbildningsarbetsplatsen

Arbetsplatshandledarens olika roller (på finska).

Träning för arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledaren är under studierna den viktigaste stödpersonen för läroavtalsstuderande. Ansvaret är stort och för att vi skall kunna garantera att handledning sker på arbetsplatserna ordnar vi träningar för arbetsplatshandledarna. Träningsprogrammet består av fyra delar, handledaren får själv välja vilka delar som lämpar sig bäst. Materialet som används i träningsprogrammet baserar sig på Ohjaan.fi -sidan. Du kan också dra nytta av nätbaserad träning(på finska) som stöder inlärning som sker på arbetsplatsen.