Läroavtalsutbildning - Careeria
Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning

Meningen med läroavtalsutbildningen är att smidigt och praktiskt förbättra arbetstagarens och organisationens utveckling.

Läroavtalsstudierna inleds genom att man först kartlägger såväl studerandes som arbetsgivarens behov. Vi hjälper till med att kartlägga studie- och examensstigarna samt förverkligar dem.

Ansök till läroavtalsutbildning

För studerande

Läroavtalsutbildning passar dig bra om du vill utveckla din yrkesskompetens, dina arbetsuppgifter förändrar eller om du skall övergå till helt nya arbetsuppgifter. Som läroavtalsutbildning kan man avlägga grund-, yrkes- och specialyrkesexamen. Du kan välja mellan ca. 160 examina.

För arbetsgivare

Läroavtal är ett bra alternativ om organisationen:

 • behöver utbilda sin personal och behöver skräddarsydd utbildning som leder till examen eller en examensdel
 • tänker anställa någon som saknar yrkesexamen inom branschen eller någon som har brister i yrkesskickligheten
 • vill utbilda personalen till nya arbetsuppgifter
 • vill utveckla kunnande och yrkeskompetensen bland personalen
 • inte hittar en person med lämplig utbildning på arbetsmarknaden

Via läroavtalsutbildning får organisationen:

 • kunnande arbetskraft
 • hjälp med uppbyggnad av studiestigar åt personalen
 • avgiftsfri utbildning och en examen åt arbetstagaren
 • utbildningsersättning för handledning på arbetsplatsen, om utbildningsanordaren och arbetsgivaren anser att utbildningen förorsakar kostnader för arbetsgivaren. Mängden på utbildningsersättning avgörs individuellt.
 • möjligen lönesubvention om man anställer en arbetslös eller en som är arbetslös och i fara att bli utan arbete.

Företagare – via läroavtalsutbildning kan du

 • utveckla affärsverksamheten i ett nytt företag
 • förstärka och uteckla dina egna kunskaper i företgasverksamhet
 • utveckla och förstärka din egen yrkeskompetens
 • utbilda den som tar över företaget vid företagar- eller generationsskifte

Som företagare kan du avlägga grund-, yrkes-, eller specialyrkesexamen. Examina som speciellt riktar sig till företagare är yrkesexamen för företagare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning, men du kan också avlägga examen som riktar dig till din egna bransch.

Som stöd till studierna behöver du en mentor, vars uppgift är att handleda och hjälpa dig framåt genom egen erfarenhet. Mentorn stöder och kämpar dig för att nå ditt mål och ger neutral och kritisk feedback. Samtidigt som du utvecklas som företagare utvecklas företaget. En lämplig mentor kan du hitta i ditt eget nätverk ytterom företaget. Till mentorns företag betalas utbildningersättning, om utbildningsanordaren och mentor-företagare anser att mentorskapen bidrar till kostnader för mentor-företaget. Mängden på utbildningsersättningen avgörs individuellt.

Lika som andra läroavtalsstuderande är även företagare berättigade till studiesociala förmåner, dvs. ersättning för kostnader som uppstår pga. utebliven inkomst, som rese- och logikostnader. Som företagare kan du också anställa en arbetstagare på läroavtal till ditt företag.

Careerias läroavtalstjänster betjänar, ta gärna kontak:

oppisopimus@careeria.fi

tel. 0400 360 731

Betjäning på svenska:

Kenneth Rosenström, kundansvarig

tel. 040 667 9307, kenneth.rosenstrom@careeria.fi

 

Susan Helenius-Nieminen, kundansvarig

tel. 050 381 6474, susan.helenius-nieminen@careeria.fi

 

Mera information om läroavtalsutbildning hittar du också på läroavtalsutbildningens riksomfattande sida: www.oppisopimus.fi/sv/