Utbildningsavtal - Careeria

Utbildningsavtal

Utbildningsavtal är ett tidsbundet avtal, där studerande inte är i ett arbetsförhållande med företagaren. Utbildningsanordnaren avtalar skriftligt med arbetsplatsen som erbjuder en utbildningsavtalsplats om att studerande skaffar sitt kunnande på arbetsplatsen med hjälp av praktiska arbetsuppgifter.

Som bas för avtalet fungerar studerandes personliga utvecklingsplan (HOKS) och påfylls med examensdelar. Inlärning som sker på arbetsplatsen bildas i sin helhet utgående ifrån examens innehåll och grunder, samt arbetsplatsens behov och möjligheter. Detta möjliggör för studerande en vidsträckt yrkeskompetens och för arbetslivet de kunskaper som man är i behov av.

Utbildningsavtal är en inlärningsform som sker på arbetsplatsen, man har inte ett arbetsavtal och längden på utbildninsgavtalet kan variera. Studerande får inte lön eller annan ersättning, arbetsgivaren får inte heller utbildningsersättning. 

Om det utbetalas lön till studerande, är det inte frågan om utbildningsavtal. Då kunde man fundera om studerande kan övergå till läroavtal eller vanligt arbetsförhållande. Under tiden studerande är på utbildningsavtal hör de till utbildningsanordnarens försäkringskrets. Utbildningsavtal ingår man en examensdel i gången, och det är utbildningsanordnaren och arbetsgivaren som är avtalsparter.

Handlingsmodeller för läroavtal och utbildningsavtal

Om du har frågor, ta kontakt:

Tarja Riihiluoma-Tuure, 
tarja.riihiluoma-tuure@careeria.fi
tel. 044 737 2449

Eija Lenkkeri, 
eija.lenkkeri@careeria.fi
tel. 040 776 8728