Utbildningstjänster - Careeria

Utbildningstjänster

I Careeria vill vi möjliggöra att man utexamineras till sitt drömyrke, utvecklas i sitt yrke, eller börjar en ny karriär. Längre bestämmer man inte hela arbetskarriären för resten av livet, utan studierna följer med i livet i form av ständig inlärning.

Careerias mångsidiga utbildningsmöjligheter möjliggör en stark yrkeskunskap som grund för arbetskarriären, planering av den nya karriärstigen, studier vid sidan av arbetet samt då man söker jobb. Det finns ett tjugotal olika utbildningsbrancsher och dryga 80 examina att välja bland. Därutöver hittar du bl.a. ett täckande utbud av karriärträningsprogram, pass och kort utbildningar inom flera verksamhetsområden och VALMA-utbildning.