Internationalitet - Careeria

Internationalitet

I Careeria studerar man på tre språk: finska, svenska och engelska. Studerande representerar många olika nationaliteter. I Careeria har man möjlighet att internationalisera sig såväl i hemlandet som utomlands. Vi får ofta besök av gäster utomlands ifrån, vi gör samarbete med studerande- och lärarutbyte, och via projekt har studerande möjlighet att resa utomlands.

En internationell stig/studerandes internationella perioder

Studerande har möjlighet att resa utomlands för en utbytesperiod. Under studentrörlighetsperioden kan man ansöka om ekonomiskt bidrag från Erasmus+-projekt som finansieras av Europeiska Unionen eller från nätverk finansierade av Utbildningsstyrelsen. Om resan bär av till ett ställe som inte finansieras av dessa två tidigarenämnda, har studerande möjlighet att ansöka om internationalitetsstipendium från Careeria. Studerande får också råd och information innan perioden utomlands inleds.

Man verkställer studerandes utomlands utbytesperioder på många olika sätt. Periodens längd, innehåll, och destinationsländer varierar beroende på bransch. Det viktigaste är dock att studerande får en god inlärning och en unik internationell erfarenhet. Perioder som avläggs utomlands godkänns i sin helhet som en del av examen. Under perioden avlägger man yrkesinriktade examensdelar, därutöver kan man få identifiering och erkännande av kunnande vid ökade språk- och kulturkunskaper.

För att ha möjlighet att åka på utbyte krävs det att man exemplariskt har avlagt studierna, pålitlighet och ett godkännande från den egna avdelningen. Man förväntar sig också att de som är intresserade av att åka på internationellt utbyte också är intresserade av den internationella verksamheten här hemma, dvs. att man kan tutorera utländska studerande i den egna skolan, berätta om sina internationella erfarenheter och rapportera vidare åt andra intresserade.

Info om internationell verksamhet

Bekanta dig med olika möjligheter av internationalisering, länken öppnas här (materialet endas på finska för tillfället).

Uppgifter som berör internationellt utbyte

Inlämning sker i Moodle (lösenord årtal). En omfattande beskrivning av kursen hittar du i Moodle.

Blanketter och minneslistor (endast på finska för tillfället)

Blankett för planering och uppfattning av personlig budget för tiden du deltar i internationell verksamhet hittar du här.

Minneslista för ärenden du bör sköta berörande internationell verksamhet hittar du här.

Säkerhetsblanketten berörande perioden för internationell verksamhet hittar du här. 

Ytterligare information

Om du vill veta mera, fråga av din lärare eller handledare, eller ta kontakt direkt till den som ansvarar för internationellt utbyte i din bransch. Du kan också kontakta studiehandledaren eller de som koordinerar den internationella verksamheten. Du kan skicka Wilma-meddelande direkt till Ville Vierimaa, Jukka Hakala eller Seija-Ruotsalainen-Karjula. Du når dem också per e-post: ville.vierimaa@careeria.fi, jukka.hakala@careeria.fi, seija.ruotsalainen-karjula@careeria.fi