Studerande- och hobbyverksamhet - Careeria
Studerande- och hobbyverksamhet

Studerande- och hobbyverksamhet

I Careeria gör man också annat än studerar! Vad intresserar dig? Vill du ha möjligheter att påverka i frågor som berör skolan genom att vara med i elevkåren? Sporta, sjunga, uppträda eller skriva? Bland hobbyverksamheter finns även gatubandy, futsal och kultur.

Careerias elevkår Care

Styrelsen för Careerias elevkår har som uppgift att uppträtthålla samarbete, påverkningsmöjligheter och delta i utvecklningen av samarbetet mellan studerande och utbildningsanordaren.

Är du intresserad av elevkårsverksamhet?

Som kontaktperson för Careerias studerande- och kulturverksamhet fungerar Tarja Hiltunen, tel. 0400 360 664 och e-post tarja.hiltunen@careeria.fi och Wilma.

SAKUstars

SAKUstars är en kulturtävling som ordnas för de som studerar till ett yrke. Den årligen återkommande tre dagar långa SAKUstars-tävlingenen innehåller tävlingsklasser där man kan skicka in material på förhand men även tävlingar där man arbetar/deltar på plats. Deltagarna kan vara nybörjare eller syssla med konst som hobby. Mera information om hur man kan delta hittar du på SAKUstars-kulturtävlinges webbsida. Välkommen med!

SAKUstars kontaktperson i Careeria är, tarja.hiltunen@careeria.fi och Wilma.