Särskilt stöd

Med särskilt stöd menar man stöd som är individuellt planerat och pedagogistkt anpassat åt studerande, såväl i undervisningen som i dess arrangemang. Identifiering och definiering av särskilt stöd görs i ansökningsskedet, i början av studierna då man gör upp den personliga studiestigen. Behov av särksilt stöd kan också framkomma under studiernas gång.

Stödåtgärderna planeras per examensdel eller för hela studietiden. Särskilt stöd kan vara bl.a. lättläst material, digihandledning, individuella uppgifter och stöd under inlärning i arbetet och vid examenstillfället.

Vid behov av särskilt stöd eller frågor berörande det, ta kontakt:

Eeva-Kaisa Suvanto

utbildningschef, särskilt stöd och undervisning som främjar inlärningen
tfn.: 0400 209 821, eeva-kaisa.suvanto@careeria.fi

Lärare som ansvarar för särskilt stöd: 

Katarina Antman tfn. 044 737 2418
Marjo Kullberg tfn. 040 656 3906
Virpi Nurminen tfn. 0400 980 351
Elina Palonen tfn. 044 737 2456
Tanja Sauso tfn. 040 149 6733