StudyO

Careerias öppna inlärningsmiljöer går under namnet StudyO (Study Open).

Careerias öppna inlärningsmiljöer går under namnet StudyO (Study Open). Ta kontakt careeriastudyo@careeria.fi!

Avsikten med StudyO-arbetet är att man får stöd och samtidigt försäkrar sig om att studierna framskrider. Den studerande kan få stöd i  sina studier och uppgifter, arbeta självständigt med inlärningsuppgifter eller avlägga studier som stöder studiefärdigheterna (opva förkortningen används ibland på finska).

StudyO 2021

Den öppna lärmiljön StudyO (StudyOpen), som är öppen för alla Careerias studerande, öppnas under veckan som börjar den 23 augusti.

Dejourering på Teams per verksamhetsställe

Askola, Oivallus on. kl. 8.00–12.00

Helsingfors, Ex-hoivaluokka  ti.–to. kl. 8.30–14.30

Kervo, Asema ti. kl. 12.00–16.00

Borgå
Yrkesvägen, C6 ti. kl. 12.00–16.00
Hästskogatan, 415–417 må.–to. kl. 8.30–14.30
Styrmansvägen, Polku må.–to. kl. 8.00–14.00
Pomo-huset, Aleksanterink., L314 ti.–to. kl. 8.30–14.30

Vanda, må.–to. kl. 8.30–14.30 (Obs! må. till kl. 14.00)

Allmän StudyO dejourering på Teams
må.–to. kl. 14.00–15.00

Länken till Teams >