Ung Företagsamhet - Careeria

Ung Företagsamhet

I Ung Företagsamhet programmet grundar man ett företag med verkliga pengar. Programmet Ung Företagsamhet rf. är ett studieprogram som är en del av Careerias undervisning, för den praktiksta verksamheten har läraren hand om. 

Företagsmahet är intressant

I programet UF Ett år som företagare är ett utbildningsprogram som ordnas av Ung Företagsamhet. Programet förverkligas på flera läroanstalter runtom i Finland. Studieprogramet är en del av läronanstaltens undervisning och för den praktiska verskamheten ansvarar läraren. Den handledande lärarens uppgift är att sporra och vid behov hjälpa Ung Företagsamhetsföretagen att komma vidare med sin verksamhet. 

I studieprogramet förverkligas Ung Företagsamhet företaget för en termin, ett läsår eller för ett kalenderår. Studerande får under programet uppleva företagets alla skeden, allt från att företaget grundas till det läggs ner. 

Du kan läsar mera om Ung Företagsamhet här.